top of page

VILLKOR & BETINGELSER

Villkor

Välkommen till Nicklas Karpatys hemsida!

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

1. Immateriella rättigheter

 • Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, fotografier, videor, grafik och annat material, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella lagar. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, modifiera eller publicera något innehåll från denna webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

2. Användning av webbplatsen

 • Du får endast använda denna webbplats för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du får inte använda denna webbplats för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

 • Du får inte använda denna webbplats på något sätt som är olagligt, skadligt eller stötande.

 • Du får inte använda denna webbplats för att överföra virus, skadlig programvara eller annat skadligt innehåll.

 • Du får inte använda denna webbplats för att samla in personlig information om andra användare utan deras samtycke.

3. Friskrivning från garantier

 • Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Vi frånsäger oss alla garantier, inklusive men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

 • Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

 • Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i informationen på denna webbplats.

 • Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår från din användning av denna webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

 • Vårt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av denna webbplats är begränsat till den maximala omfattning som lagen tillåter.

 • Vi är inte ansvariga för några indirekta, följdskador, speciella, tillfälliga eller straffskador som uppstår ur eller i samband med din användning av denna webbplats.

5. Ersättning

 • Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader, utgifter och arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår ur eller i samband med din användning av denna webbplats.

6. Tillämplig lag

 • Dessa villkor regleras av svensk lag.

 • Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor ska lösas exklusivt av Sveriges domstolar.

7. Ändringar av villkoren

 • Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att publicera de uppdaterade villkoren på denna webbplats.

 • Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av dessa villkor innebär att du accepterar ändringarna.

8. Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på: info@nicklaskarpaty.com
 

Nicklas Karpaty 

Senast uppdaterad: 10 januari 2024

bottom of page